Povezivanje MSP-ova i studenata radi inovacija i unapređenja procesa

/Povezivanje MSP-ova i studenata radi inovacija i unapređenja procesa
Povezivanje MSP-ova i studenata radi inovacija i unapređenja procesa2020-07-14T12:18:17+00:00

Termini održavanja radionice:  u dogovoru s matičnim fakultetom

Novi program koji spaja MSP-ove i studentsku populaciju otvara brojne mogućnosti u kojima će mala i srednja poduzeća studentima FER-a, TVZ-a i Algebre predstaviti probleme i izazove vezane uz njihove proizvode i usluge, a student će ponuditi svoja rješenja.

Program će se provesti kroz održavanje 3 motivacijske radionice na spomenutim fakultetima na kojoj će MSP-ovi, uz pomoć mentora zajedno sa studentima raditi na novim idejama. Program će završiti organizacijom vikend radionice na kojoj će studenti prezentirati svoja riješenja i prijedloge