Proširenje usluga Poduzetničkog inkubatora ZIP radi povećanja i uspješnost financiranja MSP-ova, te promicanja poduzetništva i poduzetničkih vještina2020-07-13T08:39:26+00:00

Projekt: Proširenje usluga Poduzetničkog inkubatora ZIP radi povećanja i uspješnost financiranja MSP-ova, te promicanja poduzetništva i poduzetničkih vještina

https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ciljevi projekta:

Cilj navedenog projektnog prijedloga jeste razvoj i povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške koje Poduzetnički inkubator ZIP d.o.o. kao poduzetničko potporna institucija sprovodi od 2013. godine., te povećavanje usluga informiranja namijenjenih MSP–ovima. Očekivanja od projekta su: održati 6 novih usluga, 2 postojeće usluge i 2 usluge informiranja; broj MSP-ova novih usluga 62, broj novoosnovanih MSP-ova koji će primiti usluge potpore 42, broj MSP-ova usluga informiranja 115. Broj održanih radionica 22, te dva ciklusa ZIP startup programa.

Sažetak projekta:

Analizom pruženih stručnih i savjetodavnih usluga namijenjenih inovativnim MSP-ovima u Gradu Zagrebu, uvidjeli smo nedostatak kod tematskih cjelina: Financiranje projekata korištenjem platformi za grupno financiranje za novoosnovane MSP-ove, Unaprjeđenje proizvoda i usluga za novoosnovane MSP-ove, Povezivanje korporacija i novoosnovanih MSP-ova, Lean menadžment u novoosnovanim MSP-ovima (dodati još). Ako usporedimo uspješnost ostalih europskih zemalja, u Hrvatskoj postotak MSP-ova koji uvode inovacije je 8 puta niži od prosjeka Europske unije.

Inovacije u MSP-ovima rezultiraju stvaranje novih proizvoda i usluga, što povlači odmah i rast i održivost MSP-a. Kako bi se taj broj povećao nužno je osigurati što veći broj različitih usluga koje će jačati razvoj subjekata MSP-ova i poticati cjeloživotno učenje zaposlenih u firmi. Ono što želimo napraviti jeste edukacija za MSP-ove koji danas rade softverska i inženjerska rješenja po narudžbi kupaca. Oni često imaju ekspertizu i želju krenuti sa vlastitim proizvodom ali ne znaju odakle početi. Poduzetnički inkubator ZIP ima mentorsku mrežu koja broji preko 40 stručnjaka koji imaju navedenu ekspertizu i mogu održati relevantne radionice. Financijskom podrškom koju bi Poduzetnički inkubator ZIP d.o.o osigurao kroz ovaj natječaj, osigurao bi vrhunske mentore i stručnjake koji bi educirali MSP-ove na temama koje smo odabrali nakon detaljne analize tržišta. Na taj način pozitivno bi se utjecalo na poboljšanje poduzetničkih vještina koje su ključne za rast i razvoj poslovanja i stopa preživljavanja MSP-ova.

Ukupna vrijednost projekta: 438.150,60 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 371.492,19 kn

Ukupno trajanje projekta: 1. rujna 2018 do 1. ožujka 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Željka Mojzeš, voditelj projekta, 01/5809-338

Aktivnosti projekta: